Achtergrond

Logo Ethiopia ExperienceThe Ethiopia Vip Xperience

Marrit Postma, Carolien Danckaerts, Ramona Verhoeven, Tommy van den Eijnde en Annemiek van Munster (tevens coördinator) hebben meegedaan aan de ‘Ethiopia VIP Xperience’, een project van Respo International dat gericht is op het ondersteunen van kleinschalige en betekenisvolle projecten voor kinderen met een visuele handicap in Ethiopië. Een onderdeel van dit project was een bezoek aan diverse blindenprojecten/organisatie in Addis Abeba, Ethiopië.
Actuele informatie over The Ethiopia Vip Xperiences vind je op Facebook.

Logo Respo InternationalRespo International

Initiatiefnemer Respo International is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van beweeg- en sportprogramma’s voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Met projecten als The Ethiopia Vip Xperience heeft Respo International als doel de persoonlijke en maatschappelijke positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden te versterken. Respo International verbindt verschillende Nederlandse organisaties, experts en studenten aan projectuitdagingen in ontwikkelingslanden. De passie en het ondernemerschap hebben geleid tot veel projecten, beweegplezier en sportkennis voor duizenden mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Meer weten over Respo International? Bekijk de website: www.respo.org of volg de interactieve facebookpagina www.facebook.com/respointernational.

Projecten wereldburgerschap

Respo International organiseert met verschillende scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties Xperience programma’s om jongeren en professionals kennis te laten maken met de projecten in ontwikkelingslanden. Behalve kennismaken wordt in samenspraak met voor elke Xperience uitdagende projecten geselecteerd waaraan de deelnemers een gerichte bijdrage gaan leveren. Veelal gebeurt dit in het geven van sportlessen, het verzorgen van workshops of het organiseren van een sportevenement. Respo International heeft een methode wereldburgerschap ontwikkeld waarin wordt geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

De VIP-groep

Respo International heeft al meerdere Xperiences georganiseerd, waaronder de Deaf Xperience. Om meer contact te krijgen met blinde en slechtziende jongeren in Addis Abeba organiseerde Respo ook een Xperience speciaal door en voor jongeren met een visuele handicap. In november vond daarom The Ethiopia Vip Xperience plaats.

Alle deelnemers aan de Ethiopia VIP Xperience zijn zelf Vips (Visually impaired persons), oftewel slechtziend. De Vips zijn speciaal geselecteerd op basis van hun enthousiasme en betrokkenheid om van het programma een succes te maken. Alle deelnemers hebben allen affiniteit met sport/bewegen, ontwikkelingswerk, en de ambitie om zich als wereldburger in te zetten om van het project een succes te maken. Onze Vips werkten intensief samen met Ethiopische jongeren met een visuele handicap. De focus van de Ethiopia Xperience ligt op het verbeteren van sport- en spelvoorzieningen voor kinderen met een visuele handicap in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Annemiek is naast deelnemer ook coördinator van de Ethiopia Vip Xperience en selecteerde namens Respo International de deelnemers.
The Ethiopia Vip Xperience en de intensieve begeielding zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) en De Vriendenloterij, waarvoor namens iedereen hartelijk dank!!!

Onze projectuitdaging

Op diverse scholen voor blinden en slechtzienden ontbreken hulpmiddelen, faciliteiten, kennis en goede onderwijsprogramma’s waardoor kinderen naast het minimale lesprogramma geen andere activiteiten kunnen ondernemen. We willen ons gaan richten op het opzetten en verbeteren van de sport- en spelvoorzieningen voor kinderen met een visuele handicap. Het doel is om een structureel bewegingsprogramma te realiseren waar kinderen aanvullende lessen krijgen in sport en mobiliteit. Om het bewegingsprogramma te realiseren zijn goede materialen en faciliteiten nodig. Daarnaast is het streven om enkele blinde en slechtziende jongvolwassenen op te leiden tot SPAT-trainer (Sport Physical Activity Trainer), oftewel docent sport en bewegen. Zodoende verschaft dit project niet alleen zinvolle activiteiten voor blinde en slechtziende kinderen, maar ook nog eens een toekomstperspectief en werkgelegenheid voor deze doelgroep.

logo house of sportOnze partner in Ethiopië: DIRES House of Sport

Respo International werkt in Ethiopië samen met Dires House of Sport. Dires House of Sport is een Ethiopische sportorganisatie, opgezet door Respo International die beweeg- en sportprogramma’s voor mensen met en zonder handicap in Addis Abeba organiseert. De projecten versterken door middel van sport zowel de maatschappelijke positie, als de mentale en lichamelijke conditie van mensen met een handicap. Inmiddels is Dires House of Sport uitgegroeid tot een zelfstandige Ethiopische sportorganisatie, met 50 werknemers die wekelijks aan meer dan 1000 mensen met of zonder handicap beweeg- en sportprogramma’s verzorgd. Dankzij hun deelname worden zij zelfstandiger en krijgen bovendien meer contact met de maatschappij. Uniek aan Dires House of Sport is dat een belangrijk deel van de uitvoering wordt verzorgd door 18 sporttrainers met een handicap. Deze sporttrainers zijn de afgelopen jaren opgeleid en zorgen wekelijks voor de uitvoering van een sportprogramma op 20 verschillende projectscholen.

Steun The Ethiopia Vip Xperience

Om hun doel te bereiken zijn zij op zoek naar partners, sponsoren en donaties! Doet u mee? Neem dan contact op met Annemiek van Munster via [email protected] of stort uw bijdrage op giro 402 t.n.v. Respo International, ovv The Ethiopia Vip Xperience.